معرفی سرکنسول
تجدید گذرنامه

تجديد گذرنامه


در موارد زير گذرنامه تجديد می‌ گردد (گذرنامه جديد صادر ميشود):
- پايان يافتن اعتبار پنج ساله یا ده ساله گذرنامه قبلی.
- درخواست شخصی متقاضی با ارائه دلیل موجه مبنی بر تعویض گذرنامه معتبر.
- پرشدن صفحات گذرنامه قبلی.
- تغييريافتن نام و نام خانوادگی و يا تاريخ تولد به استناد شناسنامه ايرانی.
- لازم بذکر است گذرنامه های قدیمی از تاریخ 1387/4/1 تمدید نمی گردد و دارندگان این نوع گذرنامه بایستی مدارک صدور گذرنامه ذیل را تکمیل نمایند .

- مدارك لازم:
۱- یک برگ درخواستنامه تكميل شده شماره [۱۰۱] برای تجديد گذرنامه
۲- اصل گذرنامه و تصوير(کپی) از صفحات ۱ تا 6 (گذرنامه های پنج ساله) یا از صفحات 1تا 11 (گذرنامه های قدیمی ) و تصوير صفحه مربوط به آخرين خروج از ايران
۳- اصل شناسنامه جديد و یک برگ(برای دارندگان گذرنامه پاکستانی و یا پناهندگان دو برگ) تصوير(کپی) از تمام صفحات شناسنامه (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال بايد عکسدار باشد)
۴- دو برگ اصل و تصویر کارت اقامت پاکستانی
* اشخاصی كه دارای گذرنامه پاکستان می باشند، بجای اصل اجازه اقامت مدارك قسمت "الف" را ارائه نمايند:
الف:
* دو برگ اقرارنامه تكميل شده شماره [۱۰۲] مبنی بر باقی ماندن به تابعيت جمهوری اسلامی ايران
* یک برگ تصوير از کارت تابعیت پاکستانی (پشت و رو) ویک برگ تصویر از گذرنامه پاکستانی.
اشخاصی كه پناهنده هستند یا هنگام ورود به پاکستان تقاضای پناهندگی نموده اند مدارك قسمت "ب" را ارائه نمایند:
ب :
*دو برگ تقاضانامه پناهندگی را تکمیل و ارائه نمایند .
یک برگ تصوير از کارت اقامت پاکستانی (پشت و رو) و یک برگ تصویر از گذرنامه پناهندگی پاکستانی.
۵- يک برگ درخواستنامه تكميل شده شماره [۱۰۳] برای تغيير محل اقامت و صدور اجازه خروج مكرر
۶- اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافی(فقط برای هموطنان غير مشمول که محل اقامتشان در صفحه ۸ گذرنامه آنان پاکستان باشد) يا درخواستنامه تكميل شده شماره [۱۰۴] مبنی بر اجازه خروج ويژه مشمولين (برای مشمولين خدمت سربازی ومتولدين ۱۳۳۸ به بعد که خدمت سربازی را انجام نداده و يا معافيت ندارند و قبل از تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۲ از کشور خارج شده و به مدت دو سال اقامت داشته اند . )
۷- دو قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، غيرفوری، غيربرقی، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
۸- اصل شناسنامه، تصوير(کپی) تمام صفحات شناسنامه و 2 قطعه عکس از همسر و يا فرزندان ( فقط درصورتي که متقاضی ثبت مشخصات همسر و يا فرزندان تا 18 سال در گذرنامه هستيد)

مدارک لازم جهت همراه نمودن همسر و فرزند/فرزندان زیر ۱۸ سال:
* درخواستنامه تكميل شده شماره [۱۱۱] برای همراه نمودن همسر و يا فرزند/ فرزندان
اين در خواستنامه بايد توسط شوهر برای همراه نمودن همسر يا توسط پدر برای همراه نمودن فرزند در گذرنامه پدر يا مادر تکميل و در محل سفارت امضاء شود.
* اصل شناسنامه همراه/همراهان در گذرنامه و تصوير(کپی) تمام صفحات شناسنامه آنان
* دو قطعه عکس رنگی جديد ۴×3 (عکس ها بدون عینک و کلاه و زمینه سفید - عکس بانوان با حجاب اسلامی)
*- يک برگ تصوير از کارت اقامت (پشت و رو) و یا یک برگ تصویر از گذرنامه پاکستانی .
 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر